Welcome to Thaiwriter.org
เว็บไซต์ "นักเขียนไทย" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขอ
"สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย"
THAIWRITER.ORG The Writers' Association of Thailand

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยม

ข้อมูลรายชื่อสำนักพิมพ์
ข้อมูลรายชื่อสื่อมวลชน
รวมบทความ-สาระประโยชน์
รวมบทสัมภาษณ์นักเขียน
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
 

 
 
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ


พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ มีชื่อและนามสกุลเดิมว่ากิมเหลียง วัฒนปฤดา เกิดที่จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2441 บิดาชื่อนายอิน มารดาชื่อนางคล้าย ได้บวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯตั้งแต่อายุ 13 จนถึง 20 ปี สอบไล่ได้เปรียบ 5 ประโยค และเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศจากตำแหน่งเสมียนจนถึงอธิบดีกรมพิธีการทูต รัฐมนตรีว่าการ และเอกอัครราชทูตหลายประเทศ รวมทั้งอธิบดีกรมศิลปากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ปลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้สมัครใจไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำกรุงโตเกียว เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามถูกตั้งข้อหาเป็นอาชญากรสงครามและถูกสหรัฐควบคุมตัวอยู่ญี่ปุ่นระยะหนึ่ง ก่อนส่งกลับมาคุมขังที่กรุงเทพฯ เมื่อพ้นโทษจึงหันมาเขียนหนังสืออย่างจริงจัง ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ได้กลับมามีบทบาททางการทูตและการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
พลตรี หลวงวิจิตรฯ เขียนหนังสือไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งวิชาการประวัติศาสตร์ บทละคร นวนิยาย และบทความ นวนิยายเรื่องเอก ได้แก่ ห้วงรักเหวลึก พานทองรองเลือด กุหลาบเมาะลำเลิง ดอกฟ้าจำปาศักดิ์ กรรณิการ์เทวี ฯลฯ บทละคร เช่น เลือดสุพรรณ ศึกถลาง เจ้าหญิงแสนหวี อานุภาพพ่อขุนรามคำแหง อานุภาพแห่งความเสีย ฯลฯ
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2505 ด้วยโรคหัวใจ

นามปากกา
องคต เวทิก แสงธรรม

สรุปผลงาน
นวนิยาย : ห้วงรักเหวลึก พานทองรองเลือด ดอกฟ้าจำปาศักดิ์ ฟากฟ้าสาละวิน
สวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า ยอดเศวตฉัตร ผจญชีวิต ครุฑดำ เสน่ห์นาง กรุงแตก ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน เจ้าแม่จามรี เจ้าแม่สาริกา บ่มรัก ฯลฯ
บทละคร : เลือดสุพรรณ ราชมนู ศึกถลาง พระเจ้ากรุงธนบุรี มหาเทวี น่านเจ้า
พ่อขุนผาเมือง ดาบแสนเมือง เจ้าหญิงกรรณิการ์ ลานเลือด-ลานรัก ฯลฯ
บทเพลง : เพลงผู้แทน เลือดสุพรรณ รักเมืองไทย รักชาติ แหลมทอง ศึกถลาง
เดิน ต้นตระกูลไทย ตำรวจไทย กองทัพบกไทย นาวีไทย ฯลฯ
บทความและสารคดี : ความขบขัน ความหมายการศึกษา วิถีนักเขียน กำเนิดธนบัตร ฯลฯ
วิชาการ : ประวัติศาสตร์สากล (12 เล่ม) ประชุมพงศาวดารฉบับความสำคัญ
(8 เล่ม) ศาสนาสากล (5 เล่ม) วิชชาแปดประการ มหาบุรุษ มันสมอง ความฝัน พุทธานุภาพ กุศลโลบาย กำลังใจ กำลังความคิด ฯลฯ


"ขอให้ผู้อ่านของข้าพเจ้าจงเป็นนักทำงาน ขอให้เราสร้างชีวิต สร้างอนาคตของเราด้วยการทำงานและขอให้การทำงานจงเป็นความผาสุกความสนุก และเป็นเกียรติ ขอให้หนังสือที่อยู่ในมือท่านนี้ จงเป็นเครื่องอุปกรณ์ให้ท่านประสบผลสำเร็จในการงานของท่าน" จาก "วิธีการทำงานและสร้างอนาคต"

 
 
Copyright 2004 THAIWRITER.ORG All rights reserved
contact us: webmaster@thaiwriter.org