Posts Tagged: เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

fk

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ห่วงวรรณกรรมตกต่ำ นักเขียนผลิตงานคาวโลกีย์

Posted by & filed under ข่าวสารแวดวง.

“เนาวรัตน์” ห่วงวรรณกรรมตกต่ำ นักเขียนบางรายแสวงผลประโยชน์ ผลิตงานโป๊เปลือย คาว โลกีย์ ขณะที่คนไทยไม่รักการอ่าน เรียกร้องทุกภาคส่วนปลุกกระแสรักการอ่าน เด็กเรียงความ ย่อความ เสนอตั้งสถาบันวรรณกรรม ดูแลงานวรรณกรรมทุกด้าน นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ที่ประชุมหาแนวทางดูแลศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน และศิลปินร่วมสมัย ได้มีการหารือ ถึงกรณีที่ นางสุกัญญา ชลศึกษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้ มีจดหมายถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ดูแลช่วยเหลือนักเขียน ในวงการวรรณกรรม ให้เป็นพลังในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันวรรณกรรมแห่งชาติขึ้น โดยนายกฯ มอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มาหาแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการขยายขอบเขตการช่วยเหลือ ศิลปินหลากหลายแขนง เพื่อพัฒนาวงการศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นกว่านี้ นายเนาวรัตน์ กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งสถาบันวรรณกรรมแห่งชาตินั้น ได้มีข้อเสนอการกำหนดหน้าที่ ในการดูแลงานวรรณกรรมทุกประเภท ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะเรื่องนักเขียนเท่านั้น แต่รวมถึงงานห้องสมุด งานหนังสือ ขณะเดียวกัน กระตุ้นให้คนไทยรักการอ่าน [...]