Posts Tagged: ราโชมอน

wad-rawee-2

วาด รวี

Posted by & filed under นักเขียน.

แม้จะไม่มีระบุอยู่ในระเบียบกฎหมายใดว่า การเป็นนักเขียน จะต้องรวมกับความเป็นนักคิด และนักต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม หรือเรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกปล้น แต่ชื่อของ วาด รวี ในฐานะนักเขียนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นักแปล บรรณาธิการ เจ้าสำนักหนังสือใต้ดิน และเจ้าของสำนักพิมพ์ SHINE ที่ยืนหยัดในแวดวงวรรณกรรมมานานนับสิบปี ก็เป็นหนึ่งในลำดับต้นๆ สำหรับนักเขียนที่กล้าเปิดตัวเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาเห็นว่า ‘ผิด’ ไปจากอุดมการณ์ที่เขายึดมั่น