ABOUT US

Posted by .

เว็บไซต์ Thaiwriter.org จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมการนำเสนอ-ถ่ายทอด-แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ ในวงการนักเขียนไทย เนื่องจากในยุคก่อนนั้น การเข้าถึงข่าวสารข้อมูล และสื่อออนไลน์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวงการนักเขียนของไทยยังไม่สะดวกและกว้างขวางเหมือนในยุคปัจจุบัน

เว็บไซต์ ThaiWriter.org ได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจาก นิวัต พุทธประสาท นักเขียน บรรณาธิการ และเจ้าของสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม ที่เคยก่อตั้งเว็บไซต์ ThaiWriter.net ขึ้นในอดีตเพื่อเป็นพื้นที่ในการเชื่อมต่อสื่อสารของผู้คนในแวดวงวรรณกรรม และดำเนินกิจกรรมการประกวดวรรณกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงาน และ ‘วีร์วิศ’ ผู้ก่อตั้ง ThaiWriter.org ก็เป็นนักเขียนคนหนึ่งที่เคยแจ้งเกิดจากการประกวดของเว็บไซต์ ThaiWriter.net

การจัดทำเว็บไซต์ชุมนุมนักเขียนไทย ThaiWriter.org นี้ เป็นการดำเนินงานโดยไม่มีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ โดยในเบื้องต้นได้รับความสนับสนุน พื้นที่เว็บโฮสติ้ง และการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ จาก บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด และได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาและรูปภาพ จาก นิตยสาร ไฮคลาส จากการที่ทางนิตยสารไฮคลาส มีคอลัมน์ชื่อ Thai writer ซึ่งสัมภาษณ์นักเขียนไทย และมีบทวิจารณ์วรรณกรรมตีพิมพ์ในนิตยสารอย่างสม่ำเสมอ ทางเว็บไซต์ ThaiWriter.org จึงเห็นว่า หากนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ จะทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ในวงการนักเขียนไทยได้อย่างสะดวกและกว้างขวางยิ่งขึ้น

มีคนจำนวนมากเข้าใจสับสนว่า เว็บไซต์ ThaiWriter.org เป็นเว็บไซต์ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด

เว็บไซต์ Thaiwriter.org จัดตั้งขึ้น โดยมีเจตจำนงหลักเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับนักเขียนไทยทุกกลุ่ม โดยไม่สังกัดสมาคม สถาบัน หรือองค์กรใด และยินดีเปิดพื้นที่ให้นักเขียนทุกคนในประเทศไทย สามารถนำเสนอข้อมูลประวัติ บทสัมภาษณ์ ข่าวสาร และแนะนำผลงานหนังสือของตนเอง ผ่านเว็บไซต์นี้โดยเท่าเทียมกัน ทุกรุ่น ทุกระดับ ไม่ว่าเป็นนักเขียนเก่าหรือใหม่ รวมถึงยินดีแนะนำนักเขียนที่มีผลงานเผยแพร่ในแบบออนไลน์

bg-head3

นักเขียนหรือสำนักพิมพ์ ที่ต้องการให้เว็บไซต์ THAIWRITER.ORG ประชาสัมพันธ์แนะนำข่าวสารหรือผลงานของท่าน
สามารถส่งหนังสือมาได้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ THAIWRITER.ORG

30 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

(ทางทีมงานกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเขียนบทวิจารณ์ / หรือไม่เขียนบทวิจารณ์หนังสือเล่มใดก็ได้ และในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือของท่านผ่านเว็บไซต์นี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

หรือ ส่งภาพปกหนังสือ พร้อมข้อมูลแนะนำหนังสือ + ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน + ช่องทางการขาย จัดจำหน่าย หรือติดต่อผู้เขียน มาเผยแพร่ได้ทางทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/ThaiWriter.org/

bg-head3

นักเขียน หรือสำนักพิมพ์ ที่ต้องการให้เว็บไซต์ THAIWRTITER.ORG เผยแพร่ข้อมูลของท่าน ลงใน ฐานข้อมูลประวัตินักเขียนไทย ไม่ว่าจะเป็น

  • ข้อมูลประวัติ
  • บทสัมภาษณ์
  • ข่าวสารกิจกรรม

สามารถส่งข่าว หรือติดต่อเราได้ทางอีเมล์ Sansookplace@gmail.com