รางวัลพานแว่นฟ้า

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้า, รางวัลวรรณกรรม.

รางวัลพานแว่นฟ้า
รางวัลพานแว่นฟ้า เป็นรางวัลการประกวดผลงานเขียน วรรณกรรมการเมือง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและรัฐสภาไทย เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมืองและสืบสานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ในวาระครบรอบ ๗o ปี ของรัฐสภา โดยได้จัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เพิ่มประเภทบทกวีการเมืองเข้าประกวดด้วย รวมทั้งแบ่งเป็นระดับนักเรียนและระดับประชาชน จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๘ได้ยกเลิกการแบ่งระดับไป การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี นับเป็นรางวัลทางวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลอีกรางวัลหนึ่งในยุคนี้ รางวัลพานแว่นฟ้า รับผลงานส่งเข้าประกวดทุกๆ ต้นปี โดยจะรับผลงานประเภทต่างๆ และประกาศผลการประกวดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน หรือสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม อันเป็นวาระของวันรัฐธรรมนูญ (๑o ธันวาคม)
รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๕
ประเภทเรื่องสั้นการเมือง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คืนเดือนเพ็ญ โดย อุเทน พรมแดง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เรื่องนี้เรื่องนั้น เรื่องเดียวกัน โดย หลงบุเรศ
รางวัลชมเชย ๙ รางวัล ได้แก่
กว่าจะรู้เดียงสา โดย วัชระ เพชรทอง
จดหมายจากชายชรา โดย ลอย เหนือดี
ดะแอ โดย วินทกานท์
นางรำ โดย ก้าววิโรจน์ ดำจำนงค์
บิน โดย ดอกไม้แก้ว
ประชาธิปไตยในทางลัด โดย แสงทอง บาลธนจักร์
ผู้มีสิทธิ์ โดย ไชยา วรรณศรี
ภาพเก่า โดย ชาติณรงค์ วิสุตกุล
มองจากที่สูง โดย ไพบูลย์ พันธ์เมือง

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๔๖
ประเภทเรื่องสั้นการเมือง
ระดับประชาชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เหนือคมพยัคฆ์ โดย ชิด ชยากร
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กล่องสบู่ของพ่อ โดย วิน วนาดร
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
ทางเลือก โดย วันเสาร์ เชิงศรี
นกหลง โดย สาคร พูลสุข
นักเล่านิทานยามราตรี โดย สาคร พูลสุข
ผู้ป่วย โดย พจนารถ พจนปกรณ์
ผ้าพับ โดย สมใจ สมคิด
ม้าขี่ – ผีเจ้านาย โดย ชัญวลี ศรีสุโข
วีรชนนิรนาม โดย สมใจ สมคิด
สมดุลใหม่ โดย ยอดา ฮะเซ็มเซ็ง
อุดมการณ์แห่งรัก โดย ประมูล สัจจวิเศษ
ฮัลโหล โดย กร ศิริวัฒโณ

ระดับเยาวชน
รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เรื่องเล่าจากขุนเขา โดย วินทกานท์
รางวัลชมเชย มีผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณา ๓ รางวัล ได้แก่
ความในใจ โดย ใจเดียว
ภารโรงกับรัฐมนตรี โดย นคร กิ่งไทร
แนวรบแห่งอุดมการณ์ โดย พิริยะ ตระกูลสว่าง
ประเภทบทกวีการเมือง
ระดับประชาชน
รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล ได้แก่
ต้นกล้า โดย ชิด ชยากร
หัวหน้าห้อง โดย ปณิธิ ภูศรีเทศ
รางวัลชมเชย มีผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณา ๗ รางวัล ได้แก่
กว่าจะมีวันนี้ โดย ชัชพล จรกลิ่น
ใต้ฟ้าประชาธิปไตย โดย บุญชัย ตันสกุล
ไทยไม่สิ้นความเป็นไทย โดย มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร
ประชาธิปไตยในหัวใจฉัน โดย ไพรินทร์ พันธวงศ์
ปล่อยผีไปทีเถิด โดย ไพบูลย์ พันธ์เมือง
มือ โดย นิยม เจริญโท
อำนาจในมือ คือของใคร โดย สุรเดช แสงแก้ว
ระดับเยาวชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คือประชาชน โดย ศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เสริมประชาธิปไตยไทยมั่นคง โดย อาภาพร วรรณสุนธยา
รางวัลชมเชย ๖ รางวัล ได้แก่
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา โดย ไววิทย์ หนูเอก
ความหวังของพ่อ โดย เบญจมาศ บุญประกอบ
แด่ประชาธิปไตย โดย สุญญาตา เมี้ยนละม้าย
ประชาธิปไตย โดย หทัยชนก พ่วงใส
ประชาธิปไตยย่อมอยู่ในไทยทุกคน โดย วราญา วงศ์ตันฮวด
ลิเก๊…ลิเก โดย ณรงค์กร ศรีดี

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๔๗
ประเภทเรื่องสั้นการเมือง
ระดับประชาชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตานะฮ์อูมี-แผ่นดินมาตุภูมิ โดย นก ปักษนาวิน
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ปัจจัยแห่งชีวิต โดย ขวัญยืน ลูกจันทร์
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
กลับจากสมรภูมิ โดย ชิด ชยากร
ไก่ลงร้าน โดย กร ศิริวัฒโณ
ค่าแรงที่รอคอย โดย วันเสาร์ เชิงศรี
งานลับ โดย ชิด ชยากร
มะเส๊าะ…ผู้ไม่มีหมายเลข โดย ปกาศิต แมนไทยสงค์
เมืองคนหาย โดย วินทกานท์
เมื่อวันนั้น…มาถึง โดย ยงยุทธ หนูเนียม
ระบำหุ่น โดย ชัญวลี ศรีสุโข
ราคาของแผ่นดิน โดย อนุสรณ์ มาราสา
รางวัลของแม่ โดย วิน วนาดร
ระดับเยาวชน
รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผู้พิทักษ์ โดย นิลุบล บุตรไชย
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล ได้แก่
แง่มุมที่แตกต่าง โดย ศุภชัย ขุนจร
บทพิสูจน์…โลก…ความจริง (แสนโหดร้าย) โดย ธนา อัครมาส
ฟ้าสาง โดย วลัยลักษณ์ สมจินดา
เมล็ดพันธุ์แห่งประชาธิปไตย โดย พิณทิพย์ ลายธีระพงศ์
ประเภทบทกวีการเมือง
ระดับประชาชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตลาดการเมือง โดย ชัยพร ศรีโบราณ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บ้านของเรา โดย สุขุม คำอ่อน
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
กรรมกรต่อกลอนกับนักการเมือง โดย ธาร ธรรมโฆษณ์
คำร้องขอของแผ่นดิน โดย เชาว์ศิลป์ จินดาละออง
ทางแสงดาว โดย สิระพล อักษรพันธ์
ทิพย์ดุริยางค์ โดย ชิด ชยากร
เพลงหม่นบนภาพเก่า โดย สัญญา พานิชยเวช
แม่เฒ่า โดย อุเทน พรมแดง
ยอดหญ้ากับฟ้าฝน โดย กัมปนาท แสงทอง
รีรีข้าวสาร-ลาน อบต. โดย สมใจ สมคิด
สามเส้าแห่งชาติ โดย กอนกูย
อุทยานประชาธิปไตย โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
ระดับเยาวชน
รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ มีผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณา 2 รางวัล ได้แก่
ประชาธิปไตย…อยู่ไหนหรือ โดย วันนิศา คำทรัพย์
ป่า…ประชาธิปไตย โดย พิมพ์ไทย โลหิตคุปต์
รางวัลชมเชย ๘ รางวัล ได้แก่
การเมือง (คล้าย) เรื่องกีฬา โดย วันนิศา คำทรัพย์
คนดีศรีสภา โดย สุทธิวัฒน์ ผลมะขาม
ปลุกเสรี! โดย อาภานรี ชาวโพธิ์เอน
ปลูกป่า…ปลูกคน โดย นรนิตย์ อึ้งปกรณ์แก้ว
รัฐนาวาประชาธิปไตย โดย กนกนันท์ ชเนตต์มหรรฆ์
ล้อมรั้วสิทธิ์เสรี โดย รัตภรณ์ รอดเนียม
สวัสดี โดย เกรียงไกร สาระภะ
สือบรอยเท้าสานรอยไทย โดย ไชยวุฒิ รักษา

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๔๘
ประเภทเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วาวแสงแห่งศรัทธา โดย วัชระ สัจจะสารสิน
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ อุดมการณ์ของคนเผาผี โดย ดรุณี เดชานุสรณ์
รางวัลชมเชย ๖ รางวัล ได้แก่
วิถีแห่งสัตว์ โดย เริงณรงค์ เกตุพินิจ
ไม่แน่ โดย กร ศิริวัฒโณ
เล็กลึก โดย ธิปธารา ชินทัตต์
แผ่นดินของใคร โดย อรอุมา แซ่เตียว
กว่าพรุ่งนี้จะมาเยือน โดย วันเสาร์ เชิงศรี
ปั้นเลขเป็นตัว โดย ชัญวลี ศรีสุโข
ประเภทบทกวีการเมือง
รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นาฬิกาสงคราม โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
รางวัลชมเชย ๗ รางวัล ได้แก่
สิทธิของปวงชนบนแผ่นดิน โดย วศินี ศัลยคุปต์
การเมือง โดย นิยม เจริญโท
คำฝากจากคนรุ่นก่อน โดย ศรีสุพร แจ่มอ้น
ภาพสามมิติของประชาธิปไตยไทย โดย เพิ่มบุญ เปลี่ยนภู่
สี่ปีที่เปล่าเปลี่ยว โดย ชัยพร ศรีโบราณ
อำนาจแห่งปวงชน โดย ด.ต.ระวินทร์ ทองสิมา
ทิพยธาตุ (ธาตุแห่งความเป็นไทย) โดย สุขุมพจน์ คำสุขุม

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๔๙
ประเภทเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การจากไปของนกเค้า โดย วิน วนาดร
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ความหวังจากถังขยะ โดย ชิด ชยากร
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
จัดฉาก โดย ถนอม ขุมเพ็ชร์
ชนชั้นแห่งดอกไม้ โดย เจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล
เท่าไหร่? โดย กร ศิริวัฒโณ
ผู้พิทักษ์ โดย ประกาศิต คนไว
ผู้รับผิดชอบ โดย วุฒิ วัชระ
แพ้คัดเข้า โดย กรกช บุตรสิม
มื้อสุดท้าย โดย ธาร ยุทธชัยบดินทร์
อนุสาวรีย์ โดย ผา นางคอย
อาหารมื้อค่ำ โดย อุเทน พรมแดง
ไอ้เกล็ดทอง โดย หญ้าดอกขาว
ประเภทบทกวีการเมือง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บทอาขยานกล่อมลูก : ภาคประชาธิปไตยในมือเรา โดย พัฒนะ ปฐมพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คำร้องขอซอบารียะห์ โดย ที่จันทร์ ทอฉาย
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
แก้ไขที่คน โดย พรปวีณา นางาม
คุยกับแม่ โดย ปณิธิ ภูศรีเทศ
ตุลาคม โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี
บนหลังม้าศึก โดย อภิชาติ จันทร์แดง
ประชาธิปไตยในแผ่นดิน โดย กอนกูย
มหกรรมการเมืองไทย โดย สำราญ เพ็ชรชัย
เรือนหลังใหญ่ โดย ชิด ชยากร
สนั่นฟ้าดาดาว โดย อสิรวิษ
สู่ทางเลือกที่สมดุล โดย ชัยพร ศรีโบราณ
เสียงเพรียกถึงดอกขจร โดย สุระ พิริยะพงศ์

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๕o
ประเภทเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เราติดอยู่ในแนวรบเสียแล้ว แม่มัน โดย ดุสิต หวันฯ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ แมวป่วย โดย วารุ วิชญรัฐ
รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได้แก่
แกง โดย กันต์ธร อักษรนำ
ไข่ประชาธิปไตย โดย กัมปนาท แสงทอง
ในทัศนะของคนบาป โ ดย เดช อัคร
ผู้ถูกเช็คเด้ง โดย ชัยพร ศรีโบราณ
ผู้ล่า โดย เริงณรงค์ เกตุพินิจ
ผู้ว่าฯ กินก๋วยเตี๋ยว โดย พจนารถ พจนปกรณ์
ลมหายใจของแม่ โดย วันเสาร์ เชิงศรี
วันใหม่ โดย คชคณาธิป
สี่แยกสมมุติ โดย สิริมงคล แท้สูงเนิน
หมู่บ้านสีแดง โดย อนุสรณ์ มาราสา
ประเภทบทกวีการเมือง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จดหมายจากแม่ โดย ปัณณ์ เลิศธนกุล
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เพลงละเมอของเด็กชายและเพลงกล่อมของแม่ โดย อันวาร์ หะซัน
รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได้แก่
กาลเวลาแห่งประชาธิปไตย โดย สิชล สะอิมิ
คือสิทธิ์ อันศักดิ์สิทธิ์ โดย สุระ พิริยะพงศ์
ตำนานประชาธิปไตย โดย เชาว์ศิลป์ จินดาละออง
บทสนทนาลุงเคล้ากับรอหีมกลางศาลาชนแดน โดย ธาร ธรรมโฆษณ์
ปรัชญาของยาย โดย นายทิวา
ปลุก ! ประชาธิปไตย โดย พัฒนะ ปฐมพงศ์
เปลวเทียนแห่งแผ่นดิน โดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน
มือ โดย มุกจันทร์ ฉาย
ยิ่งตื่นเช้ายิ่งพบศพความรัก โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๕๑
ประเภทเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สะพาน โดย วัฒน์ ยวงแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหากรรมคอนเสิร์ตของคนเฒ่าคนแก่ โดย วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
ข้อพิพาทระหว่างนายกเทศมนตรีกับช่างตัดผม โดย ชัยพร ศรีโบราณ
เด็กหญิงผู้ฝันอยากเป็นนายกรัฐมนตรี โดย ประกาศิต คนไว
ตามปกติ โดย นรพัลลภ ประณุทนรพาล
ในที่สุด โดย สิริมงคล แท้สูงเนิน
ประชาธิปไตยในคอกไม้ไผ่ โดย บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ
ปีกแห่งเสรีภาพ โดย เกริกศิษฎ์ พละมาตร์
ไปให้ถึงจุดหมาย โดย ชมัยพร มาลัยทัต
เพราะธงผืนนั้น โดย จันทรา รัศมีทอง
มีกองวัสดุบนไหล่ทาง โดย มนตรี ศรียงค์
หนานบุญขายข้าว โดย ณัฐวัฒน์ อุทธังกร
ประเภทบทกวีการเมือง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แบบนี้ไหม โดย สายฝน ตรีณาวงษ์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สามัคคีมีช่องว่าง โดย ทิพย์ ญาดา
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
การแสวงหา โดย ณรงค์ อิ่มเย็น
เคารพธง โดย พัฒนะ ปฐมพงศ์
ต้นไม้และฝูงนกบนแผ่นดินเดียวกัน โดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน
ใต้ผืนธง โดย กัญจนพร ยุระตา
ใบหน้า (เปื้อนเลือดของ) อารยะ โดย อังคาร จันทาทิพย์
ประชาธิปไตยในครอบครัว โดย นนทวรรณ บุญวงษ์
พื้นที่…การเมืองในหัวใจ โดย อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
แผ่นดินของเรา โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี
มลพิษทางการเมือง โดย ชัยพร ศรีโบราณ
รอคอยวันฝันเป็นจริง โดย มลฤดี คำภูมี

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๕๒
ประเภทเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พี่สาวของผม โดย ประกาศิต คนไว
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผมกับผมอีกคน (ข้ามให้พ้นหุบเหวแห่งความเกลียดชัง) โดย ช. โชนแสง
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
คนหาปลา โดย ดนัย อู่ทรัพย์
เจ้า (หน้า) ที่ โดย ทัศนาวดี
เช็คช่วยด้วย โดย ประเทือง ตรีเพ็ชร
ทุเรียนการเมือง โดย เชษฐพล มานิตย์
นักตกปลาในงานเลี้ยง โดย กิติวัฒน์ ตันทะนันท์
แผนพึ่งตัวเอง โดย นรพัลลภ ประณุทนรพาล
ยึดอำนาจ โดย สิริมงคล แท้สูงเนิน
รถด่วนสายประชาธิปไตย โดย คำปัน สิงสูงเนิน
เวียงล่มที่หนองหล่ม โดย ปลายแปรง
เอาละวะขัดขืน โดย ณัฐวัฒน์ อุทธังกร
ประเภทบทกวีการเมือง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กระดาษแผ่นดิน โดย นิตยา พูนเพิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กู่ฝันของนกพิราบสีขาว โดย เพ็ญพักตร์ อิบรอยีห์ นินเราะห์
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
กระดานชื่อประเทศชาติ โดย ธีรภัทร เจริญสุข
การผลัดใบอันยาวนาน โดย นายเงา
เกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งการเป็นไป โดย ภูวดล ภูภัทรโยธิน
ขอเพียงแผ่นดินไทยเป็นผืนเดียว โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี
เทียนของแม่ โดย กัมปนาท แสงทอง
ในนามของความเข้าใจ โดย กัญจนพร ยุระตา
ในป่าหิมพานต์ โดย กันต์ธร อักษรนำ
ในสายตาของคางคก โดย โกสินทร์ ขาวงาม
หน้าที่ของกู โดย สงวน กลิ่นหอม
อีกไม่นาน..ทหารหนุ่ม โดย สุขุมพจน์ คำสุขุม

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๕๓
ประเภทเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ครอบครัวของผม(ในสังคมสองสี) โดย รัชศักดิ์ จิระวัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ พ่อจ๋า…อุกามาแล้ว โดย เริงณรงค์ เกตุพินิจ
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
ก่อนสายหมอกเลือน โดย ประดิษฐ์ สุรสีห์เรืองชัย
ดอกเบี้ยนอกระบบ โดย จันทรา รัศมีทอง
โทรทัศน์ขาว-ดำ โดย สุชาติ สุขประสิทธิ์
ปลาดุกกินเด็ก โดย กรกช บุตรสิม
โปรดทิ้งขยะให้ลงถัง โดย มนตรี ศรียงค์
มือปืน, หลวงพ่อ โดย ไชยา วรรณศรี
เราต่างก็แปลกหน้าอยู่ท่ามกลางหมอกควันสงคราม โดย จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์
หน้าต่าง โดย กันต์ธร อักษรนำ
หลำไม่ใส่เสื้อ โดย การันต์ วรรณยุกต์
ไอ้มดแดง โดย ศราศิต

ประเภทบทกวีการเมือง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เงา(ไม่มีใครอยากไปปัตตานี) โดย อภิชาต จันทร์แดง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ น้ำตาแม่ไหลในสวนหม่อน โดย โกสินทร์ ขาวงาม
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
การเมืองหน้าหาบขนม โดย โสภณ เปียสนิท
ต่าง-ไม่ต่าง โดย ดิษฐิยา แก้วเสถียร
ที่สายรุ้งเรืองรองสาดส่องถึง โดย กระบี่ใบไม้
บทบันทึกแทนคำสั่งเสีย โดย พัฒนะ ปฐมพงษ์
ประชาธิปไตยตั้งไข่ล้ม โดย แจ้ง วัชรกมล
เราลองมารักกันสักวันไหม โดย กฤตย์ดิศร กรเกศกมล
ศพาธิปไตย โดย ตะวัน กองม่วง
สัมผัส โดย ภูษิต ศรีมณี
หลัง ๑o เมษายน ๒๕๕๓ โดย ปณิธิ พจนาพิทักษ์

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๕๔
ประเภทเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผีดิบ โดย ไมเคิ้ล เลียไฮ และ ไม่มีแผ่นดินอยู่ โดย นรพัลลภ ประณุทนรพาล
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
ของขวัญข้อเก้า โดย จันทรา รัศมีทอง
ข้าราชการ โดย พุ่มพวง วรสันติวงศ์
คนรักเก่าเก่า… โดย จิตติมา ธมชยากร
ความฝันและความตายของชายต่างด้าว โดย วันเสาร์ เชิงศรี
คำอธิษฐาน โดย เชาวเรส บุณยพานิช
ป้าแฉล้ม โดย ซีแอตเทิล
ผาไส้ขาด โดย ปราจิณ คงคะจันทร์
ยุงก้นปล่อง โดย อนุสรณ์ มาราสา
เรื่องของจานดำ จานแดง เสื้อเหลือง เสื้อแดง และบอลโลก โดย วุฒนันท์ ชัยศรี
ละครหลังตอนจบ โดย ถนอม ขุนเพ็ชร์
ประเภทบทกวีการเมือง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มนุษย์เหวย เหวยมนุษย์ โดย นรพัลลภ ประณุทนรพาล
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นี่หรือคือประเทศของข้าพเจ้า โดย เจริญขวัญ

รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
ครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหนึ่ง โดย ปณิธิ ภูศรีเทศ
ใช่ไหมเธอ โดย อรพิน การะกูล
ประชาธิปไตยในหัวใจนาง โดย กอนกูย
ประเทศไทยในสนามเด็กเล่น โดย กฤตย์ดิศร กรเกศกมล
ประเทศไทยสีไหนดี โดย อิสระ ลายสือ
ภาพสุดท้ายที่ปลายปืน โดย วุฒิวโรดม
โรงเรียนใหม่ โดย พัฒนะ ปฐมพงศ์
วงแหวนแห่งไฟ โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี
สันติภาพ-ภราดรภาพ โดย ธนิต ธนะกุลมาส

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๕๕
ประเภทกวีนิพนธ์
รางวัลชนะเลิศ โลกของหนู โดย นรพัลลภ ประณุทนรพาล
รางวัลรองชนะเลิศ วางธงลงแล้วนั่งล้อมวงคุยกัน โดย ยุคลวรรณ (สุธีร์ พุ่มกุมาร)
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
หนึ่งเสียงที่มากกว่าหนึ่งเสียง โดยเชษฐภัทร วิสัยจร
พระเอกคนเดิม…ของป้า โดย นนทวรรณ บุญวงษ์
ตาบอดคลำช้าง โดย จำลอง สวนะคุณานนท์
ดอกไม้การเมือง โดย พีรพัฒน์ คงเพ็ชร
ดวงไฟแห่งกิยามะห์ โดย จันทร์ รำไร
จดหมายเปิดผนึก โดย เพิงแหงน
มันมาในคลื่นอากาศ โดย ดำรงศักดิ์ บุญสู่
สยามคีตา (ท่อนอวสาน) โดย โอรสิทธิ์
สถานการณ์หมอกควัน โดย จามรี ตันไพฑรูย์ดิถึ
เงา โดย วิษณุ พุ่มสว่าง
ประเภทเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ หมวกที่หายไป โดย วิชชา ลุนาชัย (ประชาคม ลุนาชัย)
รางวัลรองชนะเลิศ นี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้าย โดย มนตรี ศรียงค์
รางวัลชมเชย ๑o รางวัล ได้แก่
ติดธง โดย อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ
กาฬยุค โดย รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
น้ำ(ท่วม)ใจ โดย ทัศนาวดี
บุหรง ตันหยง ตานี โดย สรวงอัปสร
กลับไปบ้านเกิด โดย วันเสาร์ เชิงศรี
ความลับในสวนยาง โดย พีรเดช นวลสาย
นกปากส้อม โดย ชัยกร หาญไฟฟ้า
ปลาที่ว่ายตามเศษอาหารไปทุกสายน้ำ โดย ปลายแปรง
กระสุนปืนนัดเดียว โดย อุเทน พรมแดง

รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.๒๕๕๖
ประเภทกวีนิพนธ์
รางวัลยอดเยี่ยม เบี้ย โดย รุ่งอรุณ สัตย์สวี
รางวัลดีเด่น ความตายของนกฟีนิกซ์ โดย รางชางฯ
ประเภทเรื่องสั้น
รางวัลยอดเยี่ยม การยืนยันครั้งหนึ่งของสาวแม่ฮ้างแห่งหมู่บ้านตาเอกอะไม โดย ลูเธอร์-เทอรัว แอนนาแบปติสต์
รางวัลดีเด่น ถนนสู่ทุ่งหญ้า โดย รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail