รางวัลนายอินทร์อวอร์ด

Posted by & filed under นักเขียรางวัลนายอินทร์อวอร์ด.

ร้านนายอินทร์ เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย ร้านนายอินทร์ได้จัดการประกวด รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ร้านนายอินทร์ริเริ่มโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ด้วยการจัดประกวดต้นฉบับ ประเภทสารคดีเป็นประเภทแรก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๓จึงเพิ่มประเภทของประกวดเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก และวรรณกรรมเยาวชนด้วย กระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จึงได้จัดประกวดประเภท เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย รวมประเภทการประกวดจากอดีตถึงปัจจุบันคือ ๖ประเภท
รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด กำหนดรับผลงานต่างๆเข้าประกวดล่วงหน้า ๑ ปี มีกำหนดปิดรับผลงานภายในพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า และประกาศผลรางวัลในเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคมของปีที่ประกาศรางวัล อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีอาจไม่มีผลงานใดที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของการประกวดประเภทนั้นเลย
ประเภทของรางวัล

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด แบ่งประเภทของผลงานที่เข้าประกวดเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

สารคดี
ปี ๒๕๔๓ สารคดียอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๔๓ ได้แก่ ภูฏาน มนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัย โดย พิสมัย จันทวิมล รางวัลพิเศษ ได้แก่ กล่องไปรษณีย์สีแดง โดย อภิชาติ เพชรลีลา สารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ จากอาสำถึงหยำฉ่า ตำนานคนกวางตุ้งกรุงสยาม โดย ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
ปี ๒๕๔๔ สารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ตะลุยแคชเมียร์ โดย เปรมฤทัย โตกิจเจริญ สารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ สิบทะเล โดย ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ
ปี ๒๕๔๕ สารคดียอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๔๕ ได้แก่ ฮูย่า! Tadpole ไอ้ลูกกบ โดย อุดมพร สมพงษ์ สารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ diet diary ไม่เหลือบ่ากว่าแรง โดย เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ
ปี ๒๕๔๖ สารคดียอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๔๖ ได้แก่ คูนดอกสุดท้าย โดย จุลินทร์ ศรีสะอาด สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ บ้านไม้ริมทางรถไฟ โดย ราชศักดิ์
ปี ๒๕๔๗ สารคดียอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๔๗ ได้แก่ เย็นวันเสาร์ เช้าวันอาทิตย์ ของ คามิน คมนีย์ สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ บางปู นกนางนวล และผองเพื่อนนกน้ำอพยพ โดย พอพล นนทภา
ปี ๒๕๔๘ สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ ญี่ปุ่นหลากมุม โดย โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ เล่นกับโลกไกลบ้าน โดย กิจการ ช่วยชูวงศ์
ปี ๒๕๔๙ สารคดีรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ต้นทางจากมะละแหม่ง โดย องค์ บรรจุน สารคดีรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เนปาล จักรวาลกลางอ้อมกอดของขุนเขา โดย เกรียงไกร เกิดศิริ
ปี ๒๕๕oไม่มีผลงานได้รับรางวัล
ปี ๒๕๕๑ ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
ปี ๒๕๕๒ สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ แม่น้ำสีเขียวคราม โดย บำเพ็ญ ไชยรักษ์
ปี ๒๕๕๓ สารดคียอดเยี่ยม ได้แก่ ไปเป็นเจ้าชาย…..ในแคว้นศัตรู โดย คามิน คมนีย์
ปี ๒๕๕๕ สารดคียอดเยี่ยม ได้แก่ นิราศเลยเถิด โดย ลมบก

วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก
ปี ๒๕๔๔ หนังสือภาพสำหรับเด็กรางวัลพิเศษ ได้แก่ เด็กชายปากกว้าง ของ สุดไผท เมืองไทย
ปี ๒๕๔๕ หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ยิ้มของจืด ของ เล็ก มานนท์ * นวนิยาย
ปี ๒๕๔๖ หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๔๖ ได้แก่ บ้องแบ๊ว โดย พรรณทิพย์ บริบูรณ์ / ทวี ศิริธนชัย
ปี ๒๕๔๗ หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๔๗ ได้แก่ ลูกบอลเที่ยวชายหาด โดย วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
ปี ๒๕๔๘ ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
ปี ๒๕๔๙ ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
ปี ๒๕๕o ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
ปี ๒๕๕๑ นิทานภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ ฮัดเช้ย โดย กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์
ปี ๒๕๕๒ ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
ปี ๒๕๕๓ เด็กชายธรรมดาในดินแดนแห่งเวทมนตร์ โดย สาคร พูลสุข
ปี ๒๕๕๔ คุณช้างโต…ช่วยหน่อยได้ไหม โดย วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
ปี ๒๕๕๕ เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก โดย ลินดา โกมลารกุล
ปี ๒๕๕๖ มัลกี้กลัวความมืด โดย คัจฉกุล แก้วเกศ

กวีนิพนธ์
ปี ๒๕๕๓ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ร้านหนังสือเทพนิยายที่ชายแดน โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
รองชนะเลิศ ได้แก่ ผืนผ้าในสงคราม โดย จรรยา อำนายพันธุ์พงศ์
รองชนะเลิศรางวัลที่ ๓ ได้แก่ เหตุที่ข้าพเจ้าเข้าโรงพยาบาล โดย พัฒนะ ปฐมพงค์

ปี ๒๕๕๔ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ความตายของสันติสุข โดย อังคาร จันทาทิพย์
นักเขียน-กวีรางวัลรองชนะเลิศ
เต้นรำไปบนท่อนแขนอ่อนนุ่ม โดย นทธี ศศิวิมล
เสียงกระซิบของชัยฏอน โดย ปราชญ์ วิปลาส
ความทรงจำ โดย ชัชชล อัจนากิตติ
ณ ขณะเวลาหนึ่ง โดย ธีระสันต์ พันธศิลป์

ปี ๒๕๕๕ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ หัวใจไดโนเสาร์ โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี
รองชนะเลิศ เด็กทารกในเมืองบาดาล โดย จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์
หน้าตู้แช่เครื่องดื่ม โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม

 ปี ๒๕๕๖ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ บ้านไม่มีใครอยู่ โดย อังคาร จันทาทิพย์

ประเภทเรื่องสั้น
ปี ๒๕๕๓ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ บ้านสัตว์เลี้ยง โดย กิติวัฒน์ ตันทะนันท์
รองชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น ๓.๒ กิโล โดย จัตวาลักษณ์
รองชนะเลิศรางวัลที่ ๓ มนุษย์ตับหวาน โดย บุณชิต ฟักมี
ปี ๒๕๕๔ เหตุการณ์แม่บ้านกรีดร้อง โดย วรณัฐ ตั้งขบวนบุตร
ปี ๒๕๕๕ ชายชราเบาหวาน โดย ชินรัตน์ สายอุ่นใจ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ตามหาหนังสือนิยายที่หล่นหายไปในรางวัลซีไรต์ โดย วุฒินันท์ ชัยศรี
ปี ๒๕๕๖ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ จุนอิจิ กับคอร์ปัส แคลโลซัม ในตอนที่การกระจัดเท่ากับศูนย์ โดย ณฐกร กิจมโนมัย

ประเภทนวนิยาย
ปี ๒๕๕๔ ในรูปเงา โดย เงาจันทร์
ปี ๒๕๕๕ มหาสมุด โดย วันเฉลิม วัฒนวรกิจกุล

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail