รางวัล ประกวดเรื่องสั้นมูลนิธิ สุภาว์ เทวกุล

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

งานประกวดเรื่องสั้นมูลนิธิ สุภาว์ เทวกุล มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

เป็นเรื่องสั้น -ความยาวประมาณ 5 – 8 หน้า

ไม่จำกัดเนื้อหา

เขียนเป็นภาษาไทย สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปลหรือแปลงมา จากงานเขียนของผู้อื่น

ระหว่างส่งเข้าประกวดห้ามนำส่งนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์ และผู้เขียนต้องยังมีชีวิตอยู่ ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นิตยสารสกุลไทย 58 สุขุมวิท 36 (นภาศัพท์) คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ10110

โทร 0-2258-5861 โทรสาร 0-2258-9130

E-mail : webmaster@aksornsobhon.co.th

http://www.sakulthai.com, http://www.sakulthai.co.th

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail