รางวัล 7 BookAwards

Posted by & filed under รางวัลวรรณกรรม.

รางวัล ”7 BookAwards” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือดีเด่น และมีคุณภาพ 7 ประเภท

2. เพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพที่ไม่มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน

3. เพื่อสนับสนุนและจำหน่ายหนังสือดีในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

4. เพื่อสนับสนุนหนังสือดีในอดีตที่ไม่มีโอกาสเผยแพร่

5. เพื่อสนับสนุนงานเขียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

.

ประเภทหนังสือที่จะส่งเข้าประกวด

1. วรรณกรรมเยาวชน

2. นวนิยาย

3. กวีนิพนธ์

4. สารคดี (ปรัชญาและศาสนา)

5. หนังสือดีในอดีต

6. นิยายภาพการ์ตูน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่นจำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2677-1628-9 โทรสาร 0-2638-2680

Email : pr-office@7eleven.co.th

http://www.pr7eleven.com

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail