Posts Categorized: นักเขียนรางวัลศรีบูรพา

รางวัลศรีบูรพา

Posted by & filed under นักเขียนรางวัลศรีบูรพา.

รางวัลศรีบูรพา รางวัลศรีบูรพา เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิลปิน นักคิดนักเขียน และนักหนังสือพิมพ์ ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่ามีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา (๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๘ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน นักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก มีงานเขียนหลากหลายทั้งในรูปแบบนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี บทความ กวี นิพนธ์และเรื่องแปล ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกพิธีมอบรางวัลศรีบูรพา จะมีขึ้นในวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปี ในงานวันนักเขียนซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา ๑. ศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์) พ.ศ. ๒๕๓๑ ๒. อำพัน ไชยวรศิลป์ (อ.ไชยวรศิลป์) พ.ศ. ๒๕๓๓ ๓. นิลวรรณ ปิ่นทอง [...]